People

Minimize
    

Strategic and Parliamentary Services

Minimize
Communications & Stakeholder Relations 

         
 Nafanua Tualatamalelagi     Afulilo Leao Tuitama              Fuarosa Sa'u
               Principal                                         Senior Auditor                                 Auditor


Legal


          Fiapito Alo
                  Auditor

       Aute Asolelei
          Audit Examiner


Strategic, Personnel & Corporate Services

      
 Karamellie Tuala                     Paul Ualesi                Fiasili Sofe-Tusani              Felicity Tililalo
        Principal HR                             Principal Accountant                     Executive Assistant                         Filing Officer

            
  Vinona Feagaimaalii            Alema Neemia                   Fu'a Matau             
         Receptionist/Typist                               Driver                                          Driver                                     

 

    

Last updated: 30 October 2018