People

Minimize
    

Strategic and Parliamentary Services

Minimize
Information, Communication, Technology & Infrastructure


       Petelo Leota
          Director

Communications & Stakeholder Relations 

                                    

 Nafanua Tualatamalelagi      Ruta Matatumua                Fuarosa Sa'u
               Principal                                        Senior                                             Auditor

Legal

                    
        Sarai Luatua                Tony Fatu             
              Auditor                              Audit Examiner                              

Strategic, Personnel & Corporate Services

                                  


               Karamellie Tuala              Paul Ualesi                Fiasili Tusani              Felicity Tililalo
                            Principal HR                 Principal Accountant           Senior Executive Assistant                Filing Officer

                          

   Vinona Feagaimaalii      Alema Neemia              Fu'a Matau             
         Receptionist/Typist                    Driver                                       Driver                                     

 

    

Last updated: 5 February 2018